Amistamo

Olet täällä

Amistamossa tullaan yhdessä ryhmäksi

Amistamo on ryhmäyttämiseen keskittyvä liikunnallinen tapahtuma, jonka tarkoituksena on tuottaa uusia ideoita oppilaitosten tutor- ja opiskelijakuntatoimintaan sekä tarjota valmiita toimintamalleja opiskelijoiden ryhmäyttämispäiviin, liikuntapäiviin ja harrastetoimintaan.

Amistamon rasteilla osallistujat pääsevät itse kokeilemaan erilaisia ryhmäyttämisen keinoja. Lisäksi rastien pitäjät kertovat vinkkejä, miten toimintarasteja voi hyödyntää esimerkiksi omassa oppilaitoksessa uusien opiskelijoiden ryhmäyttämisessä, luokan yhteishengen kohottamisessa tai tauoilla pidettävässä toiminnassa. 

Ideat käyttöön omassa oppilaitoksessa

Yksipäiväinen Amistamo-tapahtuma kokoaa tutorit, tutoriksi aikovat ja opiskelijakuntien jäsenet. Päivän ydinajatuksena on valmiiden toimintamallien ideoiminen, jakaminen ja testauttaminen omassa oppilaitoksessa edelleen toteutettavaksi.

-Tutoreilla ja opiskelijakunnan jäsenillä on tärkeä rooli opiskelijoiden tutustuttamisessa toisiinsa. Päivä tarjoaa konkreettisia ideoita opiskelijoille ryhmäyttävien tapahtumien järjestämiseen omassa oppilaitoksessa. Tärkeää on välittää myös tietoa siitä, miksi tutor- tai opiskelijatoiminnassa ollaan mukana, kuvaa SAKU ry:n koulutuskoordinaattori Tiina Hasari.

-Oppilaitoksessa järjestetyllä toiminnalla tuetaan hyvän ryhmähengen syntymistä ohjaamalla yhteisöllisyyttä ja kaverisuhteita edistävää toimintaa. Samalla edistetään oppilaitosarjen ja opintojen sujumista sekä oppilaitosviihtyvyyttä.

Amistamossa järjestetään myös oma työpaja tutortoiminnan ohjaajille. Työpajan tavoitteena on jakaa ideoita ja työkaluja tutortoiminnan toteuttamiseen. Työpaja tarjoaa samalla hyvän tilaisuuden vaihtaa ajatuksia ja oppia toisilta tutortoiminnan parissa työskenteleviltä. 

Ensimmäinen Amistamo järjestettiin Vierumäen Urheiluopistolla. Tapahtuma toteutettiin opiskelijoilta opiskelijoille liikuntaneuvojien vastatessa pisteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Tavoitteena on tulevaisuudessa järjestää 3 – 5 tapahtumaa syyslukukaudessa eri urheiluopistoilla.

Amistamo -liikkuvia ideoita

Mitä
Toimintapäivä, jossa tarjolla on valmiita ideoita ja toimintamalleja opiskelijoiden aktivoimiseen. Osallistujat pääsevät kokeilemaan ryhmäyttämisen keinoja, joista itselle sopivimmat voi napata mukaan omassa oppilaitoksessa toteutettavaksi.

Kenelle
Toimintapäivä on suunnattu tutoreille, tutoreiksi aikoville ja opiskelijakunnan jäsenille. Oppilaitoksen aktiivisille toimijoille, jotka haluavat yhdessä tekemällä lisätä viihtyvyyttä oppilaitoksessa. Opiskelijatoiminnan yhteyshenkilö on mukana opiskelijoiden suunnitelmien tukijana ja ohjaajana.

Miksi
Yhteinen tekeminen lisää viihtyvyyttä oppilaitoksissa. Opinnot ja oppilaitoksen arki sujuvat paremmin, kun viihtyy opiskeluympäristössään. Päivä antaa opiskelijoille valmiuksia oppilaitoksen oman toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen opiskelijoilta opiskelijoille.

Miten
Yhdessä tehden saadaan ideoita oman toiminnan suunnitteluun. Mukana rentoja lajeja sekä taidot ja luovuuden haastavia tehtäviä. Ryhmää rakennetaan fiilis edellä.

Seuraavat tapahtumat
Suomen Urheiluopisto vko 41 (Vierumäki)
Kisakallion Urheiluopisto vko 41 (Lohja) PERUTTU

Lisätiedot:

Katso tapahtumakutsu tai ota yhteyttä

Miia Uskalinmäki
miia.uskalinmäki@sakury.net
p. 020 755 10 12

Tutustu vuoden 2017 OHJELMAAN

Alueelliset Amistamo-tapahtumat ovat syntyneet Työterveyslaitoksen koordinoimassa ESR-rahoitteisessa Combo-hankkeessa, jossa SAKU ry toimii osatoteuttajana.

Päivitetty 28.5.2018