Ammattiosaajan työkykypassi

Olet täällä

Ammattiosaajan työkykypassi kannustaa työkyvystä huolehtimiseen

Opiskelijoiden työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen on osa ammatillista koulutusta. Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta työkyvystä jo opintojen aikana. Hyvä toiminta- ja työkyky luovat perustan tulevassa ammatissa sekä ylipäätään arjessa jaksamiseen.

Ammattiosaajan työkykypassi koostuu viidestä osa-alueesta: ammatin työkykyvalmiudet, toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta, terveysosaaminen, harrastuneisuus ja yhteistyötaidot sekä työkykyvalmiuksien vahvistaminen. Osa-alueiden laajuus on yhteensä 9 osaamispistettä. Suorituksia voi kerätä opinnoista tai harrastus- ja vapaa-ajantoiminnasta niin oppilaitoksessa kuin sen ulkopuolellakin.

Työkykypassi suoritetaan ammatillisen peruskoulutuksen aikana. Työnantajalle Ammattiosaajan työkykypassi antaa tietoa työnhakijan tiedoista, taidoista ja motivaatiosta huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystään.

Työkykypassin käyttöönoton, opetuksen ja ohjauksen tukisivut henkilöstölle löytyvät osoitteesta www.arjenarkki.fi/tyokykypassi. Opiskelijoille työkykypassista kerrotaan osoitteessawww.alpo.fi.