Tutortoiminta

Olet täällä

Tukena tutorit

Tutorointi tarkoittaa auttamista, tukemista, opastamista ja ohjaamista. Tutoroinnin kautta opiskelijat antavat tukea toisille opiskelijoille. Tutorit auttavat myös ylläpitämään hyvää ilmapiiriä oppilaitoksessa. Tämä tapahtuu muun muassa yhteistä toimintaa järjestämällä. Tutortoiminnassa on tärkeä kuunnella ja ottaa käyttöön tutoreiden ja muiden nuorten omia ideoita ja ajatuksia. SAKU ry on työstänyt toimintansa eri osa-alueista toteutussuunnitelmat, joilla SAKU-toimintaa voi kytkeä osaksi opiskelijan opintoja. 

Tutorit ovat tehtävään koulutettuja opiskelijoita, joiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi uusien opiskelijoiden neuvominen ja ohjaaminen, kuulijana oleminen, opintoalojen ja oppilaitoksen esitteleminen eri tilaisuuksissa, yhteisöllisyyttä lisäävien tapahtumien järjestäminen sekä opiskelijoiden ja henkilöstön välillä linkkinä toimiminen. 

Mitä on SAKU ry:n harrastetutortoiminta

Harrastetutorina toimiminen sopii kaikille aktiivisille opiskelijoille, jotka haluavat saada oppilaitokseen tai asuntolaan lisää toimintaa ja tapahtumia. Harrastetutorkoulutus antaa valmiuksia järjestää erilaisia tapahtumia ja olla mukana oppilaitoksen harrastustoiminnan kehittämisessä.

Harrastetutortoiminta voi olla pieniä tempauksia oppilaitoksen arjessa teemapäivien tai oppilaitoksen liikuntapäivien muodossa. Tutorit voivat ohjata harrastekerhoja, kuten leffa- tai kokkikerhoja, tai pitää liikuntakerhoja eri lajeja kokeillen. SAKU ry:n tapahtumakalenterista löytää myös monenlaista tekemistä Hyvinvointivirtaa-viikosta Ammattiosaajan liikuntavuoteen. 

Tutortoiminnan opas - opas ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta vastaaville (verkkojulkaisu)