Haku kehittämisryhmiin avoinna 31.5. saakka

SAKU ry:n kehittämisryhmät toimivat jäsenkentän äänenä järjestön toiminnan kehittämisessä. Toiminnan eri osa-alueita tukevat kehittämisryhmät ideoivat uutta toimintaa, arvioivat mennyttä ja nostavat esille kentän toiveita toiminnan kehittämiseksi.

Kehittämisryhmissä toimiminen antaa siis mahdollisuuden osallistua ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointitoiminnan kehittämiseen. Ryhmissä toimiessa kehittää SAKU ry:n toimintaa mutta saa samalla antia myös omaan työhön. Ryhmissä mukana olleiden henkilöiden mukaan ryhmän jäsenyys tuo ideoita, uutta virtaa ja hyödyllisiä kontakteja myös ryhmän jäsenille itselleen ja lähettävälle oppilaitokselle.

Kehittämisryhmiin etsitään nyt uusia jäseniä, ja haku on auki 31.5.2015 saakka.

 

Kehitystyötä tehdään seuraavissa ryhmissä:

• opiskelijoiden hyvinvointipalvelut
• opiskelijoiden kulttuuritoiminta
• liikunnan kilpailutoiminta (opiskelijat ja henkilöstö)
• henkilöstön hyvinvointipalvelut
• viestintä
• Kuerkievari.

 

Ryhmien esittely lyhyesti

Opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen kehittämisryhmässä pohditaan opiskelijoiden hyvinvointia laajasti. Ryhmä etsii tapoja hyödyntää SAKU-toimintaa tiiviisti osana opiskelijan yksilöllistä polkua. Ryhmä käsittelee myös työkykypassia ja oppilaitoksissa kehitettyjä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen malleja.

Opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittämisryhmätoimii kunkin SAKUstars-kisajärjestäjän apuna ja kehittää tapahtumaa pitkäjännitteisesti. Ryhmän jäsenillä on vastuualueena aina jokin SAKUstars-kilpailulajeista joko yksin tai yhdessä toisen ryhmän jäsenen kanssa.

Liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisryhmäkehittää opiskelijoille ja henkilöstölle suunnattua liikunnan kilpailutoimintaa: lajivalikoimaa, sääntöjä, tapahtumajärjestelyjä jne.

Henkilöstön hyvinvointipalvelujen kehittämisryhmäideoi henkilöstöhyvinvointia edistäviä koulutuksia ja kampanjoita.

Viestinnän kehittämisryhmäedistää yhteyshenkilötoimintaa sekä arvioi ja kehittää SAKU ry:n viestintää.

Kuerkievarin kehittämisryhmäkehittää Kuerkievarin palvelutoimintaa, markkinointia ja kiinteistöjen ylläpitoa.

Voit myös lukea ryhmien tarkemman toimintasäännön ja tehtävälistauksen.

Haku auki 31.5.2015 asti

Jäsenet kehittämisryhmiin valitsee SAKU ry:n hallitus koulutuksen järjestäjien esitysten perusteella. Kehittämisryhmätyöskentely sisällytetään jäsenen palvelussuhteeseen liittyviin työtehtäviin, ja kustannuksista vastaa jäsenen työnantaja. Kehittämisryhmien jäsenten toimikausi on neljä toimintavuotta (1.8.-31.7.), toimikausien määrää ei ole rajattu. Ryhmät kokoontuvat 2-5 kertaa vuodessa.

Jäsenyhteisöjä pyydetään toimittamaan esityksensä oheisella lomakkeella 31.5.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sakury@sakury.net tai postitse osoitteeseen SAKU, Mustanlahdenkatu 3-7 E, 33210 Tampere.

 

Jos SAKU ry:n toiminta ja sen kehittäminen siis kiinnostaa, nyt kannattaa lähteä mukaan ja hakeutua itseä kiinnostavan kehittämisryhmän jäseneksi!