Uudistunut Alpo.fi tukee nuorten työkykytaitojen opetusta

Ammattiosaajan työkykypassi on käynyt läpi uudistuksen osana ammatillisen koulutuksen tutkintouudistusta. Tämän tueksi on julkaistu uusi käsikirja työkykypassin opetuksen järjestämiseksi, jossa osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi on päivitetty vastaamaan uusia perustutkintojen perusteita. Lisäksi uutena materiaalina on uudistettu työkyvyn opettamiseen ja ohjaamiseen tarkoitettua alpo.fi-sivustoa ja luotu tehtäväkortteja opetuksen tueksi.

Työkyky x 3 = Alpo.fi-sivusto

Työkyvyn opettamisen ja työkykypassin suorittamisen tueksi opiskelijoille suunnattu Alpo.fi-sivusto on myös käynyt läpi muutoksen. Sivuston ulkonäkö ja sisällöt ovat päivittyneet ja sivustoa voi nyt tarkastella kolmen eri hahmon näkökulmasta: Koistisen, Mintun ja Anonyymi123:sen. 
 
Opiskelija valitsee aloitussivulle tullessaan hahmon, johon samaistuu työnkuvansa perustella. Koistinen on hahmo, jonka kautta opiskelija voi tarkastella työkykyä fyysisesti raskaan työn näkökulmasta. Mintun kautta sivustoa tarkastellaan seisomista vaativan työn näkökulmasta. Anonyymi puolestaan perehdyttää työkykyyn istuma- ja näyttöpäätetyön näkökulmasta. Rinnakkaissivujen tarkoitus on laajentaa entisen alpon kohderyhmää koskettamaan ammatillisen koulutuksen eri alojen työkykyvaatimuksia kattavammin.
 
Sivustolla työkyky ja -hyvinvointi on jaettu kolmelle väliotsikolle: Ammatin työkykyvalmiudet, Liikunnasta virtaa sekä Voi hyvin. Nämä kokonaisuudet vastaavat työkykypassin eri osa-alueita. Ammatin työkykyvalmiudet on työstetty yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa, Liikunnasta virtaa -osioon on saatu hyvää kommenttiapua UKK-instituutin Smart Moves -hankkeesta ja Voi hyvin -sisältöä on täydennetty esimerkiksi yhteistyössä Mielenterveysseuran kanssa.

Tehtäväkortteja työkyvyn opiskeluun

Edellä mainittujen kokonaisuuksien lisäksi sivustolta löytyy uutena materiaalina myös tehtäväkortteja työkyvyn opiskelun tueksi. Tehtäväkortteja on työstetty kaikkiin työkykypassin osa-alueisiin yhteistyössä Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoon kuuluvien tahojen kanssa. Tehtäväkortteja ovat olleet mukana työstämässä EHYT ry, Suomen Mielenterveysseura, Sydänliitto, Nuorten Akatemia, Työterveyslaitos, Liikenneturva, Hengitysliitto Heli, Väestöliitto, Nyyti ry sekä UKK-instituutti. 
 
Tehtäväkortteja voi tehdä verkossa tai niitä voi ladata pdf-muodossa sivustolta. Verkossa tehtäviä kortteja löytyy sivustolta 78 kappaletta ja ladattavia pdf-kortteja 49 kappaletta. Tehtäväkortteja päivitetään jatkuvasti ja uutta materiaalia luodaan säännöllisesti. Tehtäväkortit löytyvät sivustolta Työkykypassi-otsikon alta.
 
Korttien on tarkoitus tarjota opettajille ja ohjaajille vaihtoehto työkykypassin suorittamiseen. Tehtäväkorteilla helpotetaan työkykypassisuoritusten keräämistä sekä tarjotaan erilainen tapa oppia työkykyyn ja -hyvinvointiin liittyviä kokonaisuuksia. 

Hyödynnä materiaali!

Opiskelijan työkyvyn ja -hyvinvoinnin tueksi on nyt koottu kattava materiaali. Alpoa ja tehtäväkortteja voi hyödyntää esimerkiksi pakollisen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osion opetuksen tukena. 
 
Käy siis hyödyntämässä materiaalia ja kerro meille palautetta! Tervetuloa työkyvyn ja -hyvinvoinnin maailmaan!
 
Löydät sivuston täältä: www.alpo.fi
 
Lisätietoa